Specialisaties

Kinesitherapie
Kinesitherapeutische behandeling van courante aandoeningen, waarbij gebruik gemaakt wordt van passieve en actieve mobilisaties, oefentherapie en functionele training.
Manuele therapie
Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het “bewegingsapparaat”; de wervelkolom en de gewrichten in de bovenste – en onderste ledematen
Sportkinesitherapie
Behandeling van sportgerelateerde letsels door sportspecifieke revalidatie en training
Orthopedische revalidatie
Intensieve en persoonlijke begeleiding van uw revalidatie na trauma en/of operatie
Dry Needling
Dry Needling is een innovatieve vorm van fysiotherapie als onderdeel van een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van dunne acupunctuurnaalden, waarmee verhardingen in spieren effectief en snel kunnen worden ontspannen.
Bekkenbodem therapie
Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie is een vorm van oefentherapie ter preventie of behandeling van functiestoornissen van de bekkenbodem waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken.
Pre- en postnatale kinesitherapie
Een goede begeleiding tijdens en na de zwangerschap kan heel wat lichamelijke ongemakken die een zwangerschap en een bevalling met zich meebrengen, verlichten.
McKenzie therapie
Een gespecialiseerde onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met a-specifieke klachten aan het bewegingsapparaat (vnl. rug- en nekklachten)
Screening & blessurepreventie
RunningSmart is een unieke online tool met het oog op blessurepreventie en prestatieverbetering bij hardlopen. De software wordt gebruikt door een netwerk van coachen, die klaar staan om runners te begeleiden.
Manuele lymfedrainage
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen en bloed-, lymf- en hersenbanen. Oneindig veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder werkt hierop in.

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel. De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden.

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het “bewegingsapparaat”; de wervelkolom en de gewrichten in de bovenste – en onderste ledematen.

Met welke klachten kan je bij een manueel therapeut terecht?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.
Enkele voorbeelden:
 • Hoofd- en nekpijn, geassocieerd met nekstijfheid
 • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • Instabiliteit of blokkage van het bekkengewricht
 • Duizeligheid
 • Kaakklachten
 • Heupklachten, knieklachten, voet- en enkelproblemen
 • Overbelastingsletsels
 • Sportblessures

De manueel therapeut is daarnaast ook uitstekend geplaatst om mensen bij te staan met houdings- en bewegingsadvies. Voorts kan een manueel therapeut een belanrijke plaats innemen bij de begeleiding van atleten en sporters, ter preventie van blessures.

Hoe gaat een manueel  therapeut te werk?

Tijdens de eerste consultatie is er een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek. In het gesprek worden er specifieke vragen gesteld over de aard en het ontstaan van je klachten. Daarna volgt een klinisch onderzoek waarin met diverse testen (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) de plaats, de ernst en de oorzaak van klachten opgespoord worden.
De resultaten  van het vraaggesprek en onderzoek  leiden tot een manueel therapeutische diagnose. Op basis hiervan wordt er een  behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt . Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

De behandeling

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken (tracties, translaties, mobilisaties, manipulaties, …) die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.
De uitgevoerde manuele technieken worden steeds gecombineerd met een actief oefenprogramma, dat je vaak ook thuis kan uitvoeren.
 Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

(bronnen; BVMT, NVMT, Move to Heal)

Orthopedische revalidatie

Tijdens een steeds persoonlijk behandeltraject, met aandacht voor uw specifieke doelen en noden, begeleiden we u in uw revalidatie na een orthopedische ingreep of zwaar trauma. Stapsgewijs worden kracht, mobiliteit , proprioceptie, explosiviteit opgetraind, om zo snel en vooral zo goed mogelijk uw doelen te bereiken. 

Dry Needling

Dry Needling  is een innovatieve behandelmethode die wordt toegepast voor de behandeling van chronisch pijn en myofasciale problemen; stijfheid en pijn in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn 'triggerpoints': drukgevoelige plaatsen in de spieren. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van dunne acupunctuurnaalden, waarmee verhardingen in spieren effectief en snel kunnen worden ontspannen.
Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Een triggerpoint is een 'knoop' in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt.
Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 

 • pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid. 

 

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kortere duur.


Bekkenbodem therapie

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies, namelijk een steunfunctie (van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm), open- en sluitfunctie (van urinebuis en rectum) en een sexuele functie. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Daarnaast kan het zijn dat de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor stoornissen optreden.

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen klachten krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie bij mannen, een bevalling of in de overgang bij vrouwen. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet-optimale zindelijkheidstraining. Bij gezonde zwangere vrouwen heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Indicaties voor bekkenbodemreëducatie:

 • Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)
 • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen ( urge-incontinentie)
 • Ongewild verlies van ontlasting ( faecale incontinentie)
 • Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken (vb: prostatectomie)
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen ( tot een bepaald stadium beperkt)
 • Begeleiding van kinderen met mictie- en continentieproblemen of stoelgangproblemen
 • Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem
 • Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding
 • Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen

Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale kine

In de eerste paar sessies helpen we de zwangerschap te verlichten met circulatieoefeningen, buikspier- en bekkenbodemspier-oefeningen, ademhalings-oefeningen, en eventueel massage.

Daarna leren we relaxatietechnieken aan. Met pers- en ademhalingsoefeningen gaan we de eigenlijke bevalling oefenen om een correcte baringshouding aan te nemen. Hier betrekken we ook de partner en leren hoe je een wee kan opvangen en wat je tussen de weeën kan doen.

Postnatale kine

Na de bevalling helpen we de kersverse moeder terug "in vorm" te komen door aangepaste oefeningen. Met bekkenbodemspieroefening trachten we later stressincontinentie en verzakkingen van de blaas en de baarmoeder tegen te gaan, zeker na meerdere zwangerschappen.

In de sessies leren we de oefeningen correct uit te voeren zodat je ze zelf thuis kan uitvoeren of, zoals je wil, ze in de praktijk onder onze begeleiding kan trainen.

MAMAFIT

 

McKenzie therapie

“Tell  me and I will forget, show me and I might remember, involve me and I will understand”

MDT, ook wel McKenzie-methode genoemd, is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment..Het is een onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, die in de jaren vijftig door de Nieuw Zeelandse manueel therapeut Robin McKenzie werd ontwikkeld. De MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen en is inmiddels wereldwijd het meest gebruikte onderzoek- en behandelsysteem. Toch zijn er in België slechts een relatief kleine groep behandelaars geregistreerd in het Mckenzie register.

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren.
De MDT/McKenzie methode is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Hoe gaat een McKenzie therapeut te werk tijdens een behandeling?
Op basis van een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek kan er een duidelijk beeld gevormd worden van de klachten en of deze al of niet beïnvloedt kunnen worden door beweging en/of houding. Er wordt eveneens  snel een prognose geformuleerd (al na 1 of 2 consultaties).
De behandeling volgens het McKenzie concept is voornamelijk gericht op oefeningen die de patiënt(e)zelfstandig kan uitvoeren.   Deze ‘zelf-oefeningen’ zijn efficiënt om herhaling van de klachten te voorkomen. Bovendien heeft de patiënt(e) hierdoor zelf invloed op de klachten en is hij/zij (na de behandeling) niet altijd afhankelijk van een therapeut.

Deze “hands-off”-methode is uiterst geschikt voor de behandeling van hernia-achtige klachten en is ideaal om acute lage rug- en nekpijn (eventueel met blokkages en scheefstanden) op te lossen. Klachten van het bewegingsapparaat die efficiënt kunnen behandeld worden met McKenzie therapie zijn dus; hernia, bulging disc, protrusie, acute torticollis (scheefhals), acute lumbago, …

Ook houdingscorrigerende oefeningen en stabilisatieoefeningen worden opgenomen in het behandelschema van onze patiënten met hernia-achtige klachten.

 

(bronnen; McKenzie Institue Benelux, Move To Heal)

Screening & blessurepreventie

RunningSmart maakt gebruik van een unieke testbatterij. Via functionele bewegingstesten wordt bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit geëvalueerd. Het is ontwikkeld om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s op blessures. Via het advies gaat men de kans op blessures of herval van blessures verminderen en de prestaties van de loper verbeteren.

Screening

Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst volgt er tijdens een eerste contact een vraaggesprek in verband met de voorgeschiedenis van de sporter. Zo wordt er al een eerste beeld gevormd van de knelpunten in het lichamelijk functioneren. Vervolgens wordt er een screening afgenomen, waar via specifieke tests een evaluatie wordt gemaakt van stabiliteit, kracht, spiercontrole, lenigheid en coördinatie.

Finetuning

De ingevoerde testresultaten van de screening worden in de RunningSmart online-tool verwerkt tot een rapport. Deze analyse is automatisch gekoppeld aan een advies en een specifiek oefenprogramma (stabilisatie-, lenigheids- en krachtoefeningen, enz.), waarin gewerkt wordt rond de individuele “zwakke schakels”. De RunningSmart-coach heeft de belangrijke taak om zelf de nodige optimalisaties aan te brengen, om zo het aangereikt advies en oefenprogramma verder te finetunen.

Coaching

Tijdens het tweede contact tussen sporter en coach worden de resultaten verder besproken en wordt uitgelegd waar de specifieke knelpunten liggen. Het oefenprogramma wordt in detail doorgenomen en de oefeningen worden juist aangeleerd. Vermits een correcte uitvoering van groot belang is om tot goede resultaten te komen, zal dit gebeuren met de nodige zorg en oog voor detail. Na deze tweede sessie kunnen er nog extra contactmomenten gepland worden voor verdere opvolging en bijsturing.

Als RunningSmart-coach kan u zelf beslissen op welke manier u RunningSmart integreert in uw werkomgeving. Dit kan beperkt blijven tot het afnemen van de screening, advies geven en aanleren van de oefeningen (= gegarandeerde basisbegeleiding), maar kan ook heel wat uitgebreider en creatiever ingevuld worden (bv. groepstrainingen, stabilisatietraining, begeleiding looptraining, …).